Ny postlov
Inden udgangen af 2011 skal alle danske husstande have en postkasse stående ved fortovet.
       
Værd at vide
 
 

Undtagelser

I forbindelse med fredede ejendomme, kan særlige forhold gøre sig gældende. Men derudover er der mulighed for dispensation for bevægelseshæmmede eller handicappede, samt pensionister over 65 år. De nærmere regler og betingelser herfor, samt de praktiske forhold, kan oplyses hos den lokale postmester eller via din kommune.

Praktiske forhold

Det er husejeren, som er ansvarlig for at postkassen er placeret korrekt inden 1. januar 2012.

Postkassen skal være placeret ved indgangen til parcellen dvs. ved fortovet eller vejen. Bor du i landejendom, skal der dog højst være 50 meter mellem bolig og postkasse.

Hvis du ejer et fritidshus er der to forskellige regelsæt:

1) Hvis dit fritidshus ligger på en udstykning, som er foretaget før 1. januar 1973 gælder de generelle regler.

2) Er udstykningen efter 1. januar 1973, skal ejerforeningen opstille et centralt postkasseanlæg.

Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 over gulvet, fortovet eller vejen og det øverste maksimum 175 cm over.

De enkelte brevkasser i anlægget skal placeres i en naturlig rækkefølge i forhold til forholdene i opgangen og etagerne. F. eks. skal brevkassen til lejligheden på nederst etage til venstre placeres nederst til venstre i brevkasseanlægget. De enkelte brevkasser skal desuden altid være forsynet med et tydeligt navneskilt - evt. kan vejrbestandige, selvklæbende bogstaver anvendes.

Navneskiltet skal indeholde oplysninger om efternavn, evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. det er ligeledes en god idé at medtage navne på børn og eventuelle logerende.

Belysning og sikring

Postkasser og brevkasseanlæg skal altid være tilstrækkeligt belyst, således at postbudet altid, uden problemer, kan finde den rigtige modtager. For at sikre at forsendelserne ikke kan fjernes af uvedkommende, skal brevkasserne ligeledes kunne aflåses. Når man skal udforme og placere anlægget, skal man desuden være opmærksom på, at uvedkommende ikke skal kunne udtage forsendelserne gennem brevindkastet.

 
Spar op til 35%

Postkasseshoppen.dk

Du kan med fordel købe din postkasse i PostkasseShoppen.dk som er en landsdækkende webshop, der sælger postkasser og postkasseanlæg med op til 35% rabat.

Læs mere på: PostkasseShoppen.dk


Vejledning om opsætning
"Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring" siger, at hvis brevkassen eller brevindkastet ikke er anbragt rigtigt, så kan postbuddet tage posten med tilbage og eventuelt returnere den til afsenderen.

For at undgå dette kan du på Post Danmarks hjemmeside downloade folderen "Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg" og læse mere om, hvordan du placerer din brevkasse korrekt.

 

Indholdet af denne side må ikke kopieres eller efterlignes.
Nypostlov.dk er lavet i samarbejde med Billigepostkasser.dk og Lavprispostkasser.dk